رهگذر سرزمين شعر


 

 زندگي

پروانه پس از يك روز پرپر زدن، در حالي كه مي‏مرد گفت: زندگي يك تعطيلي طولاني است. پروانه خوشبخت بود، روز تعطيل به دنيا آمده بود!

به نقل از: مارك آزوف و ولاديمير تيخوينسكي

 

 


شهرام