رهگذر سرزمين شعر


همه‌ ی آنهایی

 

همه‌ی آنهایی که مرا می‌شناسند

می‌دانند چه آدم حسودی هستم ؛

و همه‌ی آنهایی که تو را می‌شناسند ...

لعنت به همه آنهایی که تو را می‌شناسند ! 

 

 

نزار قبانی

 


شهرام