رهگذر سرزمين شعر


 

 دستم را نخ بسته ام

تا یادم بماند

که فراموشت کرده ام...


شهرام

 

"بفهم دیگر
شب‌ها دراز نیستند
این تویی که تنهایی!"

ایلهان برک

 


شهرام