رهگذر سرزمين شعر


 

این ماهیت عشق است, فکرم شده چشمانت!؟

دست از سر من ای کاش, چشمان تو بردارد!!!


شهرام

 

با آن که دلم از غم هجرت خونست
شادی به غم توام ز غم افزونست

اندیشه کنم هر شب و گویم: یا رب
هجرانش چنینست، وصالش چونست؟


شهرام

 

 

هیچ اتفاقی قرار نیست بیـفتد.

اما،

آدمی اســت دیگر،

همیشه

منتـــظر می‌مـاند!

 

"اورهان ولی"

 


شهرام

 

 

انگار که یک کوه سفر کرده از این دشت

انقدر که خالی شده بعد از تو جهانم


شهرام