رهگذر سرزمين شعر


 

اينم بچه گونه ست اما قشنگه

 

داشتن يه دوست عاليه حتی دم مرگ

شازده کوچولو


شهرام