رهگذر سرزمين شعر


 

اينم جالبه

عاشق رودخانه ای هستم که دست مرداب را بگيرد و به دريا برساند.


شهرام