رهگذر سرزمين شعر


 

يکی از دوستام هم می گفت تو يه مجلسی هنگام عرق خوری يارو گفت

به سلامتی عمو جغد شاخدار که حتی تو اوج گرسنگی هم بنر رو نخورد.

جالبه نه


شهرام