رهگذر سرزمين شعر


 

زندگي يعني يک سار پريد
از چه دلتنگ شدي
دلخوشي ها کم نيست
مثلا اين خورشيد
کودک پس فردا      کفتر آن هفته

 

اينم که داد می زنه مال سهرابه


شهرام