رهگذر سرزمين شعر


 

اينم که قضاوت نداره .

 

در را ببند


خورشيد را به خانه چرا ميزبان شوم


وقتي که نور، غم را درون ديده ي ما فاش ميکند!!


شهرام