رهگذر سرزمين شعر


 

اينم يه جور دوست داشتنه

در عشق تو کس پای ندارد جز من

بر شوره کسی تخم نکارد جز من

با دشمن و با دوست بدت می گویم

تا هیچ کست دوست ندارد جز من

شهرام