رهگذر سرزمين شعر


 

دو تا دونه ساندويچو يه نيمکتو يه من يه تو
پسته خندون يه خورده تو پاکتو، يه من يه تو

يه باغ پر شکوفه يه سبد نياز من به تو
يه خرده از نگاه ،محبتو، يه من يه تو

يه فکر راحتو ،تمرکز و صداي پاي دل
يه جاي دنج و با صفا يه خلوتو، يه من يه تو

يه جاي دور از تردد صداي لحظه ها
عقربه اي خشک و گچي تو ساعتو، يه من يه تو

بارون نم نمو هوا بهاريو يه سايبون
يه آسمون ابريو ،طبيعتو، يه من يه تو

يه مثنوي تو دستمون يه ني يه درد مشترک
تو تشنگي يه جرعه از  حقيقتو، يه من يه تو

يه شوق ديدنو اگه خدا بخواد رسيدنو
يه اعتقاد من به تو،يه عادتو،يه من يه تو

 

ما که خونديم و بگی نگی خنديديم شما چی


شهرام