رهگذر سرزمين شعر


 

 

به فضيلت خويش چنان عشق ورزيد که مادر به فرزند , اما که شنيده است که مادر مزد عشق خويش را بخواهد ؟

هان دوستان من ! ( خود ) شما در کردار شما چنان باد که مادر در فرزند است . اين باد کلام شما درباره ي فضيلت .

 


شهرام