رهگذر سرزمين شعر


 

از بس ديديم بابانويل با گوزن و سورتمه مي آد امسال فکر کنم عمو نوروز هم مي خواد اينجوري بياد

ننه سرماي تو خيالات بچگيمون اخمو  اما حالا مهربون  , داره قبل از رفتن ته زنبيلش رو مي تکونه

چقدر مهربونه اين ننه سرما داره مي ره ها  اما داره فکر تابستونمون رو هم مي کنه  !

نفس بکشين  باز هم  و باز هم 

بوي چپق عمو نوروزه  ! 

عيدمون مبارک  !

 


شهرام