رهگذر سرزمين شعر


 در را ببند


خورشيد را به خانه چرا ميزبان شوم


وقتي که نور، غم را درون ديده ي ما فاش ميکند!!


شهرام