رهگذر سرزمين شعر


 

 

نمی دونم تو کدوم ويلاگ بود .............

 

 

 دارم طرح تو را مي کشم
نخند !
نقاشيم
شعر مي شود !!

 


شهرام