رهگذر سرزمين شعر


باران

حس کردی وقتی بارون می آد اولین شعری که به ذهنت می آد چیه؟

باز باران با ترانه

با گهرهای فراوان

می خورد بر بام خانه

 

اگه کمی حوصله شعر خوندن بعد از دوران ابتدایی رو داشته باشی و یا تو وادی جنون گامی نهاده این شعر

واي ، باران
باران 
شيشه ي پنجره را باران شست
 از دل من اما
چه كسي نقش تو را خواهد شست ؟

 

چقدر باید خلاق باشی تا شعرت موندگار شه؟


شهرام