رهگذر سرزمين شعر


 

هنوز این وبلاگ سرجاش بود.. کلی گشتم یوزر و پسورد پیدا کردم .

 

به قول شاملوی بزرگ  :  از انسانی که تویی ..قصه ها توانم ساخت ...غم نان اگر بگذارد.

 

اگه غم نان بزاره  کمی اینجا می نویسم دوباره!


شهرام