رهگذر سرزمين شعر


مست

اینقدر به من سخت نگیر

وقتی پیرهنت هم

مست از عرق

به تنت می چسبد

 

حسین غلامی خواه


شهرام