رهگذر سرزمين شعر


 

هر جور حساب می‌کنم،

به تو نمی‌رسم

اما!

دارم می‌آیم.

 

افشین صالحی

 


شهرام