رهگذر سرزمين شعر


 

برف پاک کن؛
جان می‌کَنَد
باران،
اما
این سوی شیشه است! …

 

 


شهرام