رهگذر سرزمين شعر


 

 

 

 

تو از کی عاشقی؟ این پرسش آیینه بود از من

خودش از گریه ام فهمید مدت هاست ،مدت هاست

 

فاضل نظری

 


شهرام