رهگذر سرزمين شعر


 

 

به باران دل نبند

که هر چهار فصل دیوانه‌ات خواهد کرد

 

اگر ببارد، از شوق

اگر نبارد، از دل‌تنگی

 

 


شهرام