رهگذر سرزمين شعر


 

لااقل رد که می شوی

بی هوا بگو: دوستت داشتم

و تا برگشتم

لا به لای جمعیت

گم شده باش

 


شهرام