رهگذر سرزمين شعر


پاییز

پاییز هیچ حرف تازه‌ای برای گفتن ندارد

با این همه

از منبر بلند باد

بالا که می‌رود

درخت‌ها چه زود به گریه می‌افتند!!

حافظ موسوی


شهرام