رهگذر سرزمين شعر


 

 

 

اگر لاک‌پشت بودم

چه قدر خوش‌بخت می‌شدم

می‌توانستم

به‌آرامی از تو دور شوم

به‌آرامی ...

 

رسول علی پور


شهرام