رهگذر سرزمين شعر


 

ما یادمان رفته بمیریم
وگرنه زندگی بی تو
این قدر طولانی نیست


شهرام