رهگذر سرزمين شعر


 

اینک بهار

در گذر از روزهای سرد

می گسترد به روی زمین چتر سبز خویش

آن مهربان خدا

پرمهر دست

ابرو گشاده به نجوا

" رویای زندگیتان سبز چون بهار "

 


شهرام