رهگذر سرزمين شعر


 


حکایتِ بارانِ بی امان است
این گونه که من
دوستت می‌دارم ...

شمس لنگرودی


شهرام