رهگذر سرزمين شعر


 

نمی دانم که را دیدم که از خود می رود هوشم

 

جنون آهسته می گوید مبارکباد در گوشم !


شهرام