رهگذر سرزمين شعر


قسم

قسم به جان تو خوردن طریق عزت نیست
به خاک پای تو کان هم عظیم سوگند است
که با شکستن پیمان و بر گرفتن دل
هنوز دیده به دیدارت آرزومند است

 

(سعدی)

 

پ.ن : کامنت ها قابل پاسخگویی نیست . چون ادرسی ندارد


شهرام