رهگذر سرزمين شعر


 


وقت خواب است و دلم پیش تو سرگردان است
شب بخیر ای نَفَست, شرحِ پریشانی من...!


شهرام