رهگذر سرزمين شعر


 

عشق یعنی تو و آن لحظه بی روسری ات

رقص گیسوی بهم ریخته و دلبری ات


شهرام