رهگذر سرزمين شعر


 

رو به این آینه هر پیرهنی پوشیدم


غیر آغوش تو چیزی به تنم جور نشد...!


شهرام