رهگذر سرزمين شعر


 

این ماهیت عشق است, فکرم شده چشمانت!؟

دست از سر من ای کاش, چشمان تو بردارد!!!


شهرام