رهگذر سرزمين شعر


درباره ی کرگدن

از همراهي محبت زايد
از محبت , رنج
چون اين زهر را که از محبت مي تراود ببيني
به کردار کرگدن تنها سفر کن

بودا

شهرام