رهگذر سرزمين شعر


 

 

حيف است اگر تو را فراموش کنم
وين کاسه زهر را ز غم نوش کنم
من پاک تر از چشمه ايمانم , دل !
حيف است اگر حرف تو را گوش کنم

فرزانه اسدپور


شهرام