ادامه ....

 در اين پيكار<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 در اين كار

 دل خلقی  است  در مشتم

  اميد مردمی  خاموش  هم پشتم

  كمان كهكشان  در دست

 كمانداری  كمانگيرم

  شهاب  تيزرو  تيرم

  ستيغ  سر بلند  كوه  ماوايم

 به چشم  آفتاب  تازه رس جايم

 مرا  تير است  آتش پر

 مرا باد است فرمانبر

 در اين  ميدان

  بر اين  پيكان  هستی   سوز  سامان  ساز

  پری  از  جان  ببايد  تا فرو ننشيند  از پرواز

 پس  آنگه  سر به سوی  آسمان  بر كرد

 به آهنگی  دگر گفتار ديگر كرد

درود  ای واپسين صبح  ای سحر  بدرود

كه با آرش  ترا اين آخرين  ديدار  خواهد بود

  به صبح  راستين سوگند

 به پنهان  آفتاب  مهربار  پاك بين سوگند

كه  آرش  جان خود  در تير خواهد كرد

  پس  آنگه بی درنگی  خواهدش  افكند

 

نيايش را  دو زانو  بر زمين  بنهاد

  به سوی  قله ها  دستان  ز هم بگشاد

 برآ ای آفتاب  ای  توشه  اميد

 برآ  ای خوشه   خورشيد

  تو جوشان  چشمه ای  من تشنه ای  بی تاب

برآ  سر ريز  كن  تا  جان شود سيراب

  چو پا در كام  مرگی  تند خو  دارم

  چو در دل جنگ  با اهريمنی  پرخاش جو  دارم

 به موج  روشنايی  شست و شو خواهم

  ز گلبرگ  تو  ای  زرينه  گل  من  رنگ  و بو خواهم

 

 زمين  خاموش  بود و آسمان خاموش

 تو گويی  اين جهان  را بود  با گفتار  آرش گوش

  به يال  كوه ها  لغزيد كم كم  پنجه  خورشيد

 هزاران  نيزه  زرين  به چشم آسمان پاشيد

 نظر  افكند  آرش  سوی  شهر  آرام

  كودكان  بر بام

  دختران   بنشسته  بر روزن

مادران  غمگين كنار  در

  مردها  در راه

 سرود  بی كلامی  با غمی  جانكاه

  ز  چشمان  برهمی  شد  با نسيم  صبحدم همراه

  كدامين نغمه  می ريزد

 كدام  آهنگ   آيا می تواند ساخت

  طنين  گام های  استواری  را كه سوی  نيستی مردانه  می رفتند ؟

 طنين  گامهايی را كه آگاهانه  می رفتند ؟

 دشمنانش  در سكوتی  ريشخند آميز

راه وا كردند

 كودكان  از بامها  او را صدا كردند

  مادران  او را دعا  كردند

 پير مردان  چشم  گرداندند

 دختران  بفشرده  گردن بندها  در مشت

همره او  قدرت  عشق  و  وفا  كردند

 آرش اما همچنان  خاموش

 از شكاف  دامن  البرز  بالا  رفت

 وز پی  او

 پرده های  اشك  پی در پی  فرود  آمد

 

  شامگاهان

/ 1 نظر / 3 بازدید
hasty

سلام خسته نباشيد.يه پيشنهاد دارم بهتر نيست شعرای کوتاهتری انتخاب کنی؟ازت بازم ممنونم موفق باشی