عيدتون مبارک <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

عيدتون مبارک

نوروزتون خوش

فال

به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم

بهار توبه شکن مي رسد چه چاره کنم

سخن درست بگويم نمي توانم ديد

که مي خورند حريفان و من نظاره کنم

 

/ 0 نظر / 22 بازدید