با اين همه

اما
   با اين همه
تقصير من نبود
 
                 که با اين همه...

با اين همه اميد قبولي
در امتحان سادهْ تو رد شدم

 

اصلاً نه تو ، نه من!
تقصير هيچ کس نيست

 

از خوبي تو بود
               که من
                        بد شدم!

امین پور 

/ 0 نظر / 18 بازدید