روش زندگی

روش زندگی به نظر من اینجوری ایده اله .

 چنان با نیک و بد سر کن که بعد از مردنت عرفی

مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند

البته این روش زندگی رو وقتی ادم بهتر درک می کنه که در میان ادیان مختلف باشه مثل هند. 

/ 0 نظر / 23 بازدید