سقاخانه

آخرين عابر اين کوچه منم
سايه ام له شدهزير پايم
ديده ام مات به تاريکي راه
پنجه بر پنجره ات مي سايم !چشمهاي حلبي باز امشب
نگه خويش به من دوخته اند
شمعها ؛گرچه دمي خنديدند ؛
عاقبت گريه کنان سوخته اند !آه ... ! اينجام مسين از چه سبب
روي سکوي بدين سان گير است؟
هوس ميکده اش بود مگر
کهبچنگال تو در زنجير است ؟قفل بر چفت تو ... سقاخانه
مادرم بست؟ چرا ؟ راست بگو .
تا که شب زود روم در خانه
نکنم مست ؟ چرا ؟ راست بگو !کهنه ؛ کي زد گره بر محجر تو ؟
اختر ؛ آن دختر مشگين گيسو؟
چادر آبي خال خالي داشت ؟
رخت مي شست هميشه لب جو ؟بختاو باز شد آخر يا نه ؟
پسر مشدي حسن او را برد ؟
جادوي صغري بگم کاري کرد؟
يا گره بر گره ي ديگر خورد ؟گردن شير سقاخانه
مادري بستنظر قرباني
چشم زخمي نخورد کودک او
بعد از آن آه ... ! خودت مي دانيواي ... اين لاله ي گردآلوده
يادگار دل خاموشي نيست .
واياين آينه ي دود زده ؛
عاقبت چهره نماي رخ کيست ؟آخرين عابراين کوچه منم
سايه ام له شده زير پايم
قصه بس گر چه سخن بسيار است
تاشب بعد سراغت آيم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 1 نظر / 21 بازدید
shams

سلام زيبا بود موفق باشيد . بدرود