اي رهرو
ناو را تهي کن
چون تهي شد سبک خواهد رفت
چون شهوت و کينه را برکنده باشي
آنگاه به سوي نيروانا (جاودانگي ) خواهي رفت.

/ 1 نظر / 3 بازدید
مامور خدا

سلام اينم يه جا برای صحبت با خدا حتما شما هم حرفهايی برای گفتن داريد