در معبدي که پاکان از شرم آب گشتند<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ما را نخواست غفلت تر دامن وضويي

 

چون شمع تا رسيديم در بزمگاه قسمت

 

یاران نشاط بردند , ما داغ شعله خويي

 

/ 0 نظر / 2 بازدید