اینم بخونین من که حال کردم.

چشم تو خبر گزاري عشق
گل خانه شهر داري عشق
ديدي که چه کار دستمان داد
ايام اضافه کاري عشق

/ 0 نظر / 3 بازدید