اين جمله از بودا خيلی ساده ست دقت کنين .


مادر همانگونه

که به هنگام خطر

تنها نگران فرزند خويش است

اگر همه درباره ي همه ي

زندگان همين احساس را داشته باشند

دل پر مهر بيکراني خواهند داشت.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید