توانايي ايستادن از امتيازات درباريان است . و درباريان همه باور دارند که آمرزيدگي پس از مرگ اجازه نشستن را نيز در بر دارد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 3 بازدید