نی

گله باني خسته از کار

توي صحرا دم به ني داد

آنقدر غمگين که حتي

گوسفندي گريه افتاد

گوسفند از گريه پر شد

بره هايش را صدا زد

گرگ بااو مهربان شد

بره هايش را پس آورد


اين شعر از اون شعرهای ستاره دار بود.
01.gif

/ 0 نظر / 3 بازدید