نگاه

گفتم به برف ها که نشستند بر تنت

من راضی ام به بوسه ای از شال گردنت

 

دارند رد پای مرا پاک می کنند

این ابرهای مست تو  و  راه رفتنت

/ 0 نظر / 20 بازدید