عزا

 

به عزا نشسته ايم  عدل خدا را

/ 1 نظر / 3 بازدید
مریم

ولی زمين را با همه ی شقاوتش و مادر مان ، طبيعت را بايد دوست بداريم . راستی هيچوقت گذارت به وبلاک من افتاده است . آنجا بايد چيزی بیابی که شايد قابل تعمق باشد.