اين جمله رو توجه کنين . خيلی زور زدم از يه نفر بلند کردم .

 

می ترسم که شايسته ی رنجهايم نباشم .

 

داستايوسکی

/ 0 نظر / 3 بازدید